Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.

Treść urzędowa:
Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnię działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Określenie celu wydania zaświadczenia.
Opłaty:
Brak
Termin odpowiedzi:
2 tygodnie
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:


Jednostka odpowiedzialna
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Pracownicy odpowiedzialni


  • Wioleta Truszczyńska
    - Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
    Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 113
    telefon: 521 05 34
    godziny pracy: 7:15 - 15:15