Wybory samorządowe 2024

7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Informacje, komunikaty i dokumenty lokalne wydawane w związku z wyborami samorządowymi 2024 będą publikowane na bieżąco na naszej stronie internetowej.