Rachunki bankowe

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa

Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

rejestracja pojazdu samochodowego
2) rejestracja przyczepy, naczepy
3) rejestracja motocykla, ciągnika rolniczego, motoroweru
4) rejestracja pojazdu zabytkowego

5) rejestracja pojazdu marki „SAM”
6) rejestracja czasowa pojazdu
7) wymiana dowodu rejestracyjnego

8) wtórnik dowodu rejestracyjnego

9) wymiana tablic rejestracyjnych
10) wtórnik tablic rejestracyjnych

11) wtórnik pozwolenia czasowego

12) wtórnik znaków legalizacyjnych
13) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
14) prawo jazdy
15) międzynarodowe prawo jazdy
16) zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
17) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencje na przewóz osób, licencje na pośrednictwo, zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
18) wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencji na przewóz osób, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
19) opłata ewidencyjna
20) wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
21) wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców


Pozostałe: opłaty geodezyjne (DOO), karty wędkarskie, czynsze, najem, trwały zarząd, opłata za udostępnienie informacji o środowisku, rejestracja jachtu


Nazwa rachunku: Dochody Skarbu Państwa

Numer rachunku: 19 1560 0013 2013 1105 7000 0004
Tytuł wpłaty – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, najm, dzierżawa, czynsz mieszkaniowy, wykup nieruchomości, rata za sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa własności, raty za przekształcenie, opłata za sporządzenie wyceny nieruchomości, opłata legalizacyjna, inwestycje melioracyjne


Nazwa rachunku: Sumy depozytowe

Numer rachunku: 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008
Tytuł wpłaty – wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy


Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn — Wydział Podatków i Opłat

 

Wpłat można dokonywać w oddziale VeloBank S.A przy ul. Wilczyńskiego 19, 10-686 Olsztyn.


 

Dane Starostwa Powiatowego w Olsztynie do wystawiania faktur/rachunków:

Nabywca:
Powiat Olsztyński
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
NIP: 739 385 16 48

Odbiorca/ płatnik:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn