Patronat honorowy Starosty Olsztyńskiego

Patronat Starosty Olsztyńskiego jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne.

Wniosek po wypełnieniu wraz z załącznikami należy przesłać e-mailem pod adres: sekretariat@powiat-olsztynski.pl na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem przedsięwzięcia. Formularz można również złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olsztynie: Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn