Godziny przyjęć interesantów w wydziałach

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Internetowa rezerwacja kolejki

Rejestracja Pojazdów

pokój 12, telefon: 89 523 28 81

e-mail: komunikacja@powiat-olsztynski.pl

 

Prawo jazdy

pokój 16 - tel. 89 521 05 24, pokój 18 - tel. 89 521 05 22,
e-mail: komunikacja@powiat-olsztynski.pl

godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, godz. 7:30-15:30
 • wtorek – czwartek, godz. 7:30-14:30
 • piątek, godz. 7:30-13:30

 

Transport Drogowy

pokój 303 (III piętro)

godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, godz. 7:00-16:00
 • wtorek – czwartek, godz. 7:00-15:00
 • piątek, godz. 7:00-14:00

 

Zarządzanie Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

pokój 304

godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

sekretariat — II piętro, pokój 225, tel. 89 521 05 66, e-mail: ib@powiat-olsztynski.pl

 • przyjmowanie interesantów w godz. 7:30-14:30
 • konsultacje z inspektorami wydziału: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

Stanowiska pracy do spraw obsługi interesantów z zakresu ewidencji gruntów i budynków, udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń
I piętro, pokój 132 b, tel. 89 521 05 49, 89 523 28 07

Stanowisko pracy do spraw obsługi geodetów w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych
I piętro, pokój 132, tel. 89 521 05 48

 • godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30

Stanowisko pracy do spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
I piętro, pokój 128, tel. 89 523 28 29

 • godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

Stanowisko pracy do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
I piętro, pokój 129, tel. 89 521 05 39

 • godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Sekretariat
I piętro, pokój 110, tel. 89 523 28 08

Stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
I piętro, pokój 106, tel. 89 523 28 86, pokój 112, tel.  89 523 28 78

Stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami Powiatu
I piętro, pokój 108, tel. 89 521 05 29, pokój 112, tel.  89 523 28 78

Stanowisko pracy do spraw uwłaszczeń, odszkodowań i ochrony gruntów rolnych
I piętro, pokój 107, tel. 89 523 28 87

konsultacje w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej
I piętro, pokój 107, tel.  89 523 28 87

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00

 

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM

II piętro, pokój 232, tel. 89 523 28 88, e-mail: gs@powiat-olsztynski.pl

 • przyjmowanie korespondencji, karty wędkarskie, rejestracja jednostek pływających

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 • gospodarka odpadami

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:00

 

II piętro, pokój 231, tel. 89 521 05 26

 • emisje gazów i pyłów do powietrza z instalacji, ochrona przed hałasem, pozwolenia zintegrowane
 • geologia i górnictwo, hydrogeologia (pompy ciepła, studnie), rekultywacja gruntów

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 

II piętro, pokój 212, tel. 89 523 28 38

 • zaświadczenia dotyczące objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zalesienia gruntów rolnych, łowiectwo

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 

II piętro, pokój 230, tel. 89 521 05 18

 • zezwolenia na usuwanie drzew z nieruchomości będących własnością gminy, dotacje celowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska
 • ochrona przyrody, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

e-mail: irl@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i robót remontowo- budowlanych,
II piętro, pokój 240, tel. 89 523 28 91

Stanowisko ds. sprawowania nadzoru nad inwestycjami i robotami remontowo-budowlanymi,
II piętro, pokój 240, tel. 89 523 28 91

Stanowisko ds. rozwoju, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych,
II piętro, pokój 218, 221, tel. 89 523 28 74, 89 521 05 64

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej, wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju turystyki,
II piętro, pokój 240, 218 tel. 89 523 28 91, 89 523 28 74

 • godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

tel. 89 521 05 36, e-mail: ok@powiat-olsztynski.pl

godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Stanowisko Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
tel. 89 521 05 11, 89 521 05 10
e-mail: organizacyjny@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych
tel. 89 521 05 20, e-mail: kadry@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Organów Powiatu
tel.: 89 521 05 08, 89 521 05 07
e-mail: biurorady@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Interesantów
tel. 89 521 05 19, 89 527 21 30
e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Zdrowia
tel. 89 521 05 68, e-mail: zdrowie@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Informatycznej
tel. 89 521 05 46, 89 523 28 96
e-mail: informatyk@powiat-olsztynski.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Powiatu
tel. 89 521 05 40, 89 521 05 41
e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa 
Augustowska 44, 10-683 Olsztyn

tel. 89 522 24 20, 522 24 12, 522 24 13 w godzinach 7-15,
tel. 660 411 509 po godz. 15.
zk@powiat-olsztynski.pl

W sytuacjach nadzwyczajnych wszelkie informacje należy przekazywać do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa:
tel. 998
tel./fax. 89 522 24 11
tel. 603 777 858