Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe jest częścią administracji zespolonej Powiatu Olsztyńskiego, która obejmuje również jednostki organizacyjne Powiatu (patrz niżej). Nasza siedziba oddalona jest zaledwie 5 minut od olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS. Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001, jesteśmy urzędem przyjaznym i profesjonalnym.

Wszystkie wydziały znajdują się w budynku starostwa, przy pl. Bema 5 w Olsztynie.

Wydział Budownictwa i Inwestycji
Dyrektor - Grzegorz Wieczorek
tel. 89 523 28 82
tel. 89 521 05 66 - sekretariat
ib@powiat-olsztynski.pl

Wydział Budżetu i Finansów
Skarbnik Powiatu - Lucyna Kozikowska
fn@powiat-olsztynski.pl
Główna Księgowa - Joanna Dulniawka
tel. 89 521 05 06

Wydział Geodezji
Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy - Anna Kowalewska
tel. 89 521 05 35
pokój 112

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Dyrektor - Katarzyna Grzybowska
tel. 89 521 05 32

Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Dyrektor - dr inż. Aneta Świeczkowska
tel. 89 521 05 27

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor - Zbigniew Wasieczko
tel. 89 521 05 21
komunikacja@powiat-olsztynski.pl

 

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu - Maria Bąkowska
(Sekretarz Powiatu pełni funkcję Dyrektora Wydziału Organizacyjnego)
 

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Dyrektor - Barbara Guga
tel. 89 521 05 36
ok@powiat-olsztynski.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor - Zbigniew Załuski
pokój 304
tel. 89 521 05 57 (-47)
fax +48 89 521 05 17
zk@powiat-olsztynski.pl