Otwarte Konkursy Ofert - wstęp

Powiat Olsztyński jako jednostka samorządu terytorialnego - zgodnie z powszechną w Europie praktyką , że większość zadań własnych samorząd powinien realizować w partnerstwie – również wspiera Organizacje Pozarządowe w jej publicznej działalności. Świadczy o tym szereg wspólnych inicjatyw i działań, tylko w 2013r. Powiat zrealizował blisko 14 projektów wraz ze stowarzyszeniami i fundacjami, które aktywizują i integrują społeczności lokalne dla działań ujętych w bardzo szerokim zakresie: od historycznych plenerów, tworzenia sztuki, ochrony języka i dóbr kultury, ekologii czy sportu i zdrowego stylu życia, na pomocy stypendialnej dla najzdolniejszych uczniów w Powiecie, czy pomocy socjalnej kończąc. Co ważne, przy realizacji tych zadań organizacje pozarządowe nie ograniczały się jedynie do roli wykonawcy zadań, ale ze względu na charakter prowadzonych na co dzień aktywności stały się dla Powiatu cennym partnerem - także na etapie definiowania potrzeb i potencjału lokalnych społeczności, stając się źródłem wiedzy i współtwórcami jej kondycji. Takie zdefiniowanie relacji pozwala na pełne wykorzystanie możliwości partnerstwa w służbie mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego
Jedną z form takiej współpracy jest coroczny Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządowych Powiatu Olsztyńskiego przez organizacje pozarządowe.

Powiat Olsztyński jako jednostka samorządu terytorialnego -zgodnie z powszechną w Europie praktyką , że większość zadań własnych samorząd powinien realizować w partnerstwie – również wspiera Organizacje Pozarządowe w jej publicznej działalności. Świadczy o tym szereg wspólnych inicjatyw i działań,tylko w 2013r. Powiat zrealizował blisko 14 projektów w raz ze stowarzyszeniami i fundacjami, które aktywizują i integrują społeczności lokalne dla działań ujętych w bardzo szerokim zakresie: od historycznych plenerów, tworzenia sztuki, ochrony języka i dóbr kultury, ekologii czy sportu i zdrowego stylu życia, na pomocy stypendialnej dla najzdolniejszych uczniów w Powiecie, czy pomocy socjalnej kończąc. Co ważne, przy realizacji tych zadań organizacje pozarządowe nie ograniczały się jedynie do roli wykonawcy zadań, ale ze względu na charakter prowadzonych na co dzień aktywności stały się dla Powiatu cennym partnerem-także na etapie definiowania potrzeb i potencjału lokalnych społeczności, stając się źródłem wiedzy i współtwórcami jej kondycji. Takie zdefiniowanie relacji pozwala na pełne wykorzystanie możliwości partnerstwa w służbie mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego

Jedną z form takiej współpracy jest coroczny Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządowych Powiatu Olsztyńskiego przez organizacje pozarządowe.