Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023.
13.11.2023
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod
13.11.2023
Otwarty Konkurs Ofert - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2024
26.10.2023
Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
18.10.2023
Konsultacje w sprawie nadania imienia Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu Zespołu
17.10.2023
Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
11.10.2023
Konsultacje nad projektem zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
07.09.2023
Szkolenia!!! Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu
21.08.2023
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zbiórkę żywności
25.07.2023
poprzednia 1 2 3 . . . 8 następna