Otwarty Konkurs Ofert - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2024

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024.

Termin składania ofert upływa 17 listopada 2023 r.

Treść ogłoszenia, określająca szczegółowe warunki Konkursu, oraz niezbędne formularze stanowią zalaczniki do niniejszej informacji.

Ogłoszenie Konkursu dostępne jest również na stronie BIP Powiatu Olsztyńskiego (zakładka: Ogłoszenia) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10 - 516 Olsztyn (tablica ogłoszeń).