Komunikat Starosty Olsztyńskiego - Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a kadencja władz w organizacjach pozarządowych

Starosta Olsztyński, działając jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, przypomina o konieczności przeprowadzenia wyborów władz w organizacji na nową kadencję w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023r. poz. 1118).

W związku z powyższym wszystkie organizacje, które korzystały z możliwości przedłużenia kadencji władz na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach* (Dz. U. z 2020r. oz. 2261) oraz art. 5 ust. 1c ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach** (Dz. U. z 2023r. poz. 166), powinny dokonać wyboru władz na nową kadencję oraz zgłosić dokonane zmiany odpowiednio Staroście Olsztyńskiemu bądź w przypadku stowarzyszeń oraz fundacji KRS do Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie, o ile wybór władz nie został dokonany w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

* art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2261) „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”

** art. 5 ust. 1c ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023r. poz. 166) „Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów, o których mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”