Jednostki Organizacyjne


Jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego to m.in. :

 

Domy Pomocy Społecznej

 

Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze

 

Placówki Oświatowe (szkoły)

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Olsztynie