Herb i logo

Wizerunek herbu Powiatu Olsztyńskiego może być używany przez inne podmioty zgodnie z ustaleniami i zasadami, o których mówi, uchwała Rady Powiatu nr XVI/201/2008 z dnia 27.06.2008 r.:

§ 2. Herb stanowi własność Powiatu Olsztyńskiego i podlega ochronie.

§ 3.1. Herb Powiatu Olsztyńskiego może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§ 3.2. Herb Powiatu Olsztyńskiego może być używany tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych z wzorem graficznym przedstawionym w załączniku do uchwały.

 

Logo Powiatu Olsztyńskiego                      Herb Powiatu Olsztyńskiego

 

    

PLIKI DO POBRANIA