Umowa na wykonanie modernizacji szpitala zakaźnego w Barczewie podpisana

Władze powiatu podpisały w środę 7 kwietnia umowę z wykonawcą modernizacji dawnego szpitala zakaźnego w Barczewie na filię Szpitala Pomocy Maltańskiej. Opiekę znajdzie w nim około 70 pacjentów po udarach i tych, którzy nie mogą samodzielnie oddychać. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych.

_

Umowę w imieniu inwestora, którym jest Powiat Olsztyński podpisali Mirosław Pampuch, starosta olsztyński i Arkadiusz Paturej, wicestarosta olsztyński, a ze strony wykonawcy Zbigniew Lech, prezes zarządu spółki LB w Olsztynie. Umowa na wykonanie projektu i modernizacji szpitala zakaźnego w Barczewie opiewa na nieco ponad 6 mln zł. Partnerem inwestycji w Barczewie jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który zadba o wyposażenie placówki w sprzęt medyczny i podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych w ramach RPO „Warmia i Mazury 2007-13".
- Liczę, że pierwsi pacjenci z Olsztyna, powiatu i regionu pojawią się w szpitalu w Barczewie z początkiem 2012 roku - mówi Mirosław Pampuch. - Nasz region zasłużył na w pełni profesjonalny ośrodek dla osób potrzebujących długotrwałej opieki.
Konsorcjum firm olsztyńsko-białostockich LB MiastoProjekt, które zwyciężyło w przetargu wykona inwestycję w systemie „Zaprojektuj i zbuduj". Oznacza to, że wykonawca będzie musiał najpierw opracować dokumentacje projektowe, a potem według tych opracowań będzie musiał przeprowadzić roboty budowlane.
- Projektanci od najbliższego poniedziałku biorą się za pracę i opracowywanie dokumentacji - informuje Zbigniew Lech, prezes spółki LB w Olsztynie.
Zakres robót budowlanych do wykonania jest dość szeroki, bo sam budynek dawnego szpitala zakaźnego jest okazały. Razem z poddaszem użytkowym ma cztery kondygnacje, a jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 2,6 tys. metrów kwadratowych. Warte podkreślenia jest to, że budynek w Barczewie został częściowo zmodernizowany pod koniec lat 90-tych. Oprócz wykonania gruntownego remontu i adaptacji budynku do nowej formuły opieki szpitalnej wykonawca będzie musiał także zmodernizować drogi wewnętrzne, parkingi i ciągi piesze o łącznej powierzchni 2,5 tys. metrów kwadratowych. Na mocy podpisanej umowy wykonawca jest zobowiązany zakończyć etap projektowania do końca września 2010. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 1 czerwca 2011, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na 15 sierpnia 2011. Inwestycja w Barczewie to także dobra wiadomość dla okolicznych mieszkańców. Pracę w ośrodku znajdzie około 60 osób z Barczewa i okolic.

_
Na podpisaniu umowy licznie stawili się dziennikarze lokalnych mediów