Projekt pn. „Warmia - poznasz i pokochasz"

Projekt pn. „Warmia - poznasz i pokochasz" był skierowany do najmłodszych. Uczestnicząc w wycieczkach edukacyjnych mali mieszkańcy Warmii przez pół roku poznawali historię swojego regionu oraz jego florę i faunę.


Realizacja projektu miała na celu osiągnięcie dwóch celów głównych:

1) Określenie tożsamości i przynależności lokalnej najmłodszych mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego poprzez edukację regionalną, tj. zapoznanie dzieci z historią Warmii;
2) Zapoznanie ze światem roślin i zwierząt występujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz nauka poszanowania terenów zielonych poprzez edukację środowiskową i ekologiczną, tj. zapoznanie dzieci z fauną i florą Warmii oraz zasadami proekologicznymi.

Projekt wycieczek edukacyjnych miał ponadto na celu:

- zapoznanie najmłodszych ze specyfiką regionu, którego teren zamieszkują, z jego wyjątkową przyrodą, historią, kulturą i tradycją;
- rozwijanie zainteresowań najmłodszych historią i przyrodą;
- próbę uświadomienia potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrody;
- poznawanie świata poprzez bezpośredni kontakt z otoczeniem;
- kształtowanie umiejętności obserwacji;
- weryfikację wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością.

Projekt pn. „Warmia - poznasz i pokochasz" był realizowany w partnerstwie: Powiat Olsztyński (lider projektu), Gmina Purda oraz Fundacja „Pierwiosnek". Beneficjenci Ostateczni Projektu to 482 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gmin Purda i Dywity.Główne założenia projektu to edukacja regionalna i proekologiczna prowadzona w formie zajęć terenowych.

_Projekt skupiał się na zagadnieniach samoidentyfikacji najmłodszych mieszkańców Warmii poprzez określenie własnej tożsamości i przynależności. W trakcie jego realizacji dzieci zapoznały się i zrozumiały bogatą historię regionu, z którego się wywodzą, nauczyły się i pogłębiły zasady patriotyzmu i przynależności państwowej, zapoznały się ze światem roślin i zwierząt występującym na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

Projekt zrealizowano był w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Wartość projektu: 50 tysięcy złotych.

Opis wycieczek:

Warmia - poznasz i pokochasz Gminę Purda

1. Klebark Wielki. Spotkanie z proboszczem ks. prał. Henrykiem Błaszczykiem - zapoznanie dzieci z historią Klebarka Wielkiego, wsią założoną w XIV w., częstym miejscem odwiedzin Mikołaja Kopernika; zwiedzanie Sanktuarium Znalezienia Krzyża z relikwią przekazaną Klebarkowi przez papieża Jana Pawła II; zwiedzanie siedziby Zakonu Maltańskiego; zapoznanie z tragiczną historią najnowszą.

2. Pajtuński Młyn. Oględziny unikatowego akweduktu w Silicach - zwiedzanie zabytkowego, dobrze utrzymanego budynku młynu wodnego usytuowanego nad zalewem rzeki Kośny; zabytkowy postument figurki Chrystusa, najstarszej na Warmii i Mazurach figurki z piaskowca; Akwedukt - unikatowy na skalę europejską dwupoziomowe skrzyżowanie cieków wodnych kanałów Elżbiety i Wiktorii.

3. Purda (siedziba władz Gminy). Spotkanie z wójtem; zwiedzanie zabytkowego kościoła  z jedyną w regionie XVI-wieczną ławą kościelną; ołtarz myśliwski; obiad w stołówce szkolnej.

4. Nowa Kaletka. Najpiękniej położona wieś w Gminie Purda; zwiedzanie budynku byłej polskiej szkoły, zapoznanie dzieci z historią szkolnictwa polskiego w okresie germanizacji, hitleryzmu (krótki wykład prowadzony przez członków Towarzystwa Przyjaciół Gimu); zwiedzanie okolic Jeziora Gim, zapoznanie dzieci z fauną i florą zbiornika wodnego, ekosystemem okolicznych lasów.

5. Bałdy. Wrota Warmii, spacer edukacyjny Aleją Biskupów, przewodnik przybliżył uczestnikom historię, tradycję i obyczaje w oryginalnej warmińskiej gwarze.

Warmia - poznasz i pokochasz Gminę Dywity

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Brąswałdzie. Zajęcia w ośrodku prowadzone przez członków Fundacji „Pierwiosnek";

2. Brąswałd. Obejrzenie i wysłuchanie historii kościoła, cmentarza i kapliczek.

3. Barkweda. Spacer aleją do cmentarza, opowieść o bitwach napoleońskich;

4. Strusiolandia. Zwiedzanie, przejażdżka bryczką, przejażdżka na strusiu; konkursy i zajęcia plastyczne, ognisko z poczęstunkiem;

5. Spacer ścieżką dydaktyczną do pracowni botanicznej - Ogród Roślin Leczniczych; zajęcia w pracowni, zwiedzanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich;

6. Powrót do Strusiolandii - zwiedzanie punktów widokowych;

7. Bukwałd. Zapoznanie z historią wsi i jej zabytkami.

_


 

_        _


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego