Geologia

Jeśli chcesz złożyć wniosek z zakresu geologii lub rekultywacji gruntów, sprawdź, jakie będzie potrzebować dokumenty do załatwienia sprawy.

 

Załatw sprawę

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

 • Małgorzata Kiełczykowska, inspektor — II piętro, pokój 231, tel. 89 521 05 26 

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarowania Środowiskiem — II piętro, pokój nr 232 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, tel. 89 523 28 88
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

 

Poniżej znajdziesz przykładowe formularze wniosków:

 1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych na ciepło Ziemi
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia ciepło Ziemi
 3. Zgłoszenie innej dokumentacji geologicznej
 4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
 5. Zatwierdzenie dokumentacji złoża kopaliny
 6. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
 7. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 8. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny
 9. Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów, osobę zobowiązaną do rekultywacji, termin jej wykonania oraz stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów
 10. Wniosek o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
 11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uprawomocnieniu się decyzji

 

Informacje o dokumentach wymaganych przy zgłoszeniu projektów robót geologicznych sporządzonych na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi