Spartakiada w Barczewie

Szkoła Podstawowa we Franknowie i Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie okazały się najlepsze w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W czwartek 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie odbyła się trzecia edycja konkursu. Wzięło w nim udział 9 szkół - 5 gimnazjów i 4 podstawowe.

Turniej składał się z dwóch etapów: części testowej i praktycznej. Podczas tej drugiej uczestnicy jeździli rowerami po torze przeszkód. Brali też udział w zainscenizowanym zdarzeniu drogowym, podczas którego musieli udzielić pierwszej pomocy.

Jak mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, sportowy duch rywalizacji podczas spartakiady jest ważny, ale istotne są też walory edukacyjne. - Uczestnicy przygotowując się do konkursu, muszą się zapoznać z przepisami ruchu drogowego i z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. To wiedza niezbędna nie tylko przy rozwiązywaniu testów, ale przede wszystkim konkretne praktyczne umiejętności. Dlatego tak naprawdę wygranymi w turnieju są wszyscy.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, WORD, Urząd Gminy Barczewo i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Barczewie przy współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Powiat Olsztyński ufundował nagrody dla najlepszych zawodników.

W szranki konkursowe stanęło łącznie 150 uczniów z terenu powiatu olsztyńskiego. Już niedługo wiedzą o bezpieczeństwie będą się musieli wykazać dorośli, 30 czerwca odbędzie się Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej.