Poznaj Polskę na sportowo

Wystartowała II edycja programu „Poznaj Polskę na sportowo”. To wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Misją programu jest wspieranie lokalnego patriotyzmu i budowanie przywiązania do swojej małej ojczyzny. W ramach przedsięwzięcia dofinansowane będą wyjazdy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będących zawodnikami klubów sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej w charakterze widzów, na mecze piłki nożnej i Amp futbolu. Zorganizowane zostanie także wydarzenie promujące aktywność fizyczną i rywalizację edukacyjną.

Do realizacji przedsięwzięcia Minister Edukacji i Nauki wyznaczył Polski Związek Piłki Nożnej. Po więcej informacji kliknij link