Poczta przechowa Twoje przesyłki

Poczta Polska informuje, że w przypadku osób objętych kwarantanną kierowane do nich przesyłki pocztowe zostaną przechowane w placówce do zakończenia czasu izolacji. Pierwsza próba doręczenia nastąpi po zakończeniu kwarantanny. Nie dotyczy to przekazów pieniężnych, które zostaną dostarczone w specjalnej bezpiecznej kopercie. Więcej informacji na stronie PP (kliknij).

zdjęcie: media.poczta-polska.pl