Otwarcie żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dla dyrektorów, organów prowadzących, nauczycieli oraz rodziców. Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało rekomendacje w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami źródłowymi: