Kwalifikacja wojskowa w powiecie olsztyńskim

Od dziś ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie olsztyńskim, na którą powinno stawić się blisko 700 osób. Komisja Lekarska nr 1 przyjmować będzie od dziś do 23 kwietnia.

Podczas prac komisji obecni są żołnierze 16 Dywizja Zmechanizowana, którzy przybliżają specyfikę służby zawodowej.

‼️ Przypominamy, że kwalifikacja wojskowa jest OBOWIĄZKOWA ‼️

Plan kwalifikacji wojskowej PKLek Olsztyn-1 w 2020 roku:

 • Gmina Gietrzwałd - 2-3 marca • Gmina Jonkowo - 4-6 marca • Miasto i Gmina Jeziorany - 9-10 marca • Miasto i Gmina Biskupiec - 11-16 marca • Gmina Stawiguda - 17-18 marca • Miasto i Gmina Barczewo - 19-25 marca • Miasto i Gmina Dobre Miasto - 26 marca - 1 kwietnia • Gmina Świątki - 2 kwietnia • Miasto i Gmina Olsztynek - 3-7 kwietnia • Gmina Purda - 8-14 kwietnia • Gmina Dywity - 15-20 kwietnia • Gmina Kolno - 21 kwietnia • kobiety - 22 kwietnia • dzień dodatkowy - 23 kwietnia


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

1 2 3