Emisje do powietrza

Urządzenia takie jak kocioł grzewczy czy lakiernia to instalacje emitujące do powietrza rozmaite substancje. Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli na przykład poprzez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji wymaga z reguły pozwolenia. Są takie przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia. Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia.

Wszystkie przypadki instalacji niewymagających pozwolenia znajdziesz w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Wykaz instalacji, które nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenia znajdziesz w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Sprawy te najczęściej rozpatruje właściwy miejscowo starosta lub marszałek województwa.
Który organ jest właściwy, określa art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Jeżeli eksploatujesz instalację spalania paliw stałych o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i planujesz nabyć paliwo stałe, możesz uzyskać zaświadczenie od organu ochrony środowiska, który wydał pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tej instalacji lub przyjął zgłoszenie tej instalacji.

 

Załatw sprawę

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

  • Katarzyna Politowska, starszy inspektor — II piętro, pokój 231, tel. 89 521 05 26 

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:30

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

 

Wniosek możesz złożyć:

  • w urzędzie:
  • Wydział Gospodarowania Środowiskiem — II piętro, pokój nr 232 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, tel. 89 523 28 88
  • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
  • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
  • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

 

Dodatkowe informacje

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zaświadczenie dotyczące instalacji spalania paliw stałych

 

By załatwić sprawę, być może będziesz potrzebować także:

- dostępu do map — skorzystaj z naszego GEOPORTALU 

 

Jeszcze więcej przydatnych informacji w załatwieniu spraw można znaleźć w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoś instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza