Budżet na 2023 rok przyjęty

22.12.2022
Budżet Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok został przyjęty. Głosowało za nim 19 radnych, 2 było przeciw i 2 się wstrzymało. Przewidywane dochody Powiatu kształtują się na poziomie prawie 168 mln zł. Zaplanowane wydatki mają wynieść ponad 193 mln zł, co oznacza deficyt budżetu w wysokości 25,6 mln zł.

BUDŻET POWIATU OLSZTYŃSKIEGO na rok 2023 Budżet 2 Budżet 3 Budżet 4 Budżet 5 Budżet 6 Budżet 7 Budżet 8

BUDŻET POWIATU OLSZTYŃSKIEGO na rok 2023 - tekst alternatywny