ZS z Olsztynka wyróżniony

25.10.2017
Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, której organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński, znalazł się wśród placówek nagrodzonych certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

– Kształcenie i wychowanie wpływa na poczucie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych oraz polskich tradycji i zwyczajów – mówi Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

ZS wyróżniony został m.in. za działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Lista wszystkich szkół i placówek nagrodzonych certyfikatem "Szkoła Wierna Dziedzictwu" w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się na stronie – link.