Zmiana terminu Festwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego

05.03.2020
W związku z aktualną sytuacją zdrowotną w kraju organizator VI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, powodowany chęcią minimalizowania ryzyka zakażenia wirusami,  zawiadamia o zmianie terminu konkursu z 13 marca na 5 czerwca 2020 r. Bliższych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół w Olsztynku tel. 89 519 26 27 wewn. 31.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i zapraszamy na festiwal w czerwcu.