Zespół Szkół w Olsztynku

Nowoczesny, usprawniający jakość kształcenia oraz ułatwiający dostęp do edukacji – tak można scharakteryzować projekt zrealizowany w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, polegający na przystosowaniu sal i budynków szkoły  zarówno do obowiązujących norm nauczania, jak i  potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniu 28 czerwca 2010 r. Powiat Olsztyński podpisał z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. „Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4,5  mln złotych, z czego 85% w kwocie ponad 3,2 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, resztę sfinansował Powiat. Prace remontowe, które wykonała firma EKOINBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, trwały niecały rok. Ostatni protokół odbioru robót budowlanych został podpisany w dniu 10.08.2012 r.

Przedsięwzięcie to było konieczne, bowiem część kompleksu zamkowego, w której znajduje się Zespół Szkół, nie posiadała standardów (budowlanych, technicznych oraz higienicznych) do przeprowadzania zajęć edukacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż główny budynek szkoły był już zmodernizowany we poprzednich latach, do remontu zakwalifikowano jedynie budynki Schroniska oraz Biblioteki, zlokalizowane kolejno w zachodnim i południowym narożniku kompleksu. Obiekty te nie posiadały odpowiedniego zaplecza do przeprowadzania zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa i gastronomii, nie spełniały również norm bezpieczeństwa oraz nie były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W efekcie (przed remontem) zajęcia odbywały się poza budynkiem szkoły – w ośrodkach wypoczynkowych, restauracjach czy gospodarstwach agroturystycznych. Zaistniała sytuacja powodowała ograniczenia ilości godzin zajęć praktycznych, konieczność opuszczania terenu szkoły, a przede wszystkim brak możliwości zapewnienia tego rodzaju edukacji na poziomie posiadanej infrastruktury.

„Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku-etap II” została zrealizowana w latach 2011-2012. Dzięki inwestycji zakupiono sprzęt o najwyższym standardzie technologicznym, tj. tablice multimedialne, komputery, telewizory, drukarki, projektory multimedialne, a przede wszystkim nowoczesny sprzęt gastronomiczny oraz hotelarski. Szkoła również została wyposażona w niezbędne zaplecze magazynowe, szatnie, sanitariaty, a wszystkie instalacje (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, cieplna oraz instalacje techniczne) wykonano zgodnie z najnowszymi trendami oraz wymogami stosowanych regulacji prawnych. Zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego, zarówno wewnątrz utworzonych pracowni jak i na zewnątrz budynku oraz system ochrony przeciwpożarowej, w postaci czujników dymu, w znacznej mierze przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa podopiecznych ZS w Olsztynku. Ponadto kompleks został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż pochylni na zewnątrz obiektu, toalet dla osób niepełnosprawnych oraz zakupu schodołazów umożliwiających dotarcie do wyższych kondygnacji budynku.Inwestycja Starostwa Powiatowego w Olsztynie przyczyniła się do stworzenia dodatkowej przestrzeni edukacyjnej, do powstania korzyści w zakresie oferty edukacyjnej oraz do poprawy jakości kształcenia, w tym także kształcenia ustawicznego i infrastruktury edukacyjnej. Bezsprzecznie ma to wpływ na podniesienie kwalifikacji absolwentów, zarówno dzięki zastosowaniu profesjonalnego i technicznie zaawansowanego sprzętu, jak i pomocy naukowych, co z pewnością zwiększa ich szanse na rynku pracy. Ponadto poprzez realizację projektu oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych nastąpiło zwiększenie dostępu do edukacji dla osób niepełnosprawnych.


99_stopka