Zespół Szkół w Biskupcu ponownie najlepszy

10.02.2016
Po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół w Biskupcu zwyciężyli w organizowanej corocznie Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej. I to oni reprezentować będą powiat olsztyński 4 marca 2016 roku w finale XXI edycji konkursu na szczeblu wojewódzkim.
W eliminacjach powiatowych udział wzięły cztery dwuosobowe drużyny z Zespołów Szkół w Biskupcu, Dobrym Mieście, Smolajnach i Olsztynku.

 

I miejsce - Zespół Szkół w Biskupcu
II miejsce - Zespół Szkół w Olsztynku
III miejsce - Zespół Szkół w Dobrym Mieście
IV miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

Uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru składający się z 50 pytań. Dotyczyły one m.in. tematyki racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilnych, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ruchu drogowego.
Celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodego pokolenia do właściwych postaw w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowania nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym organizatorem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.