,,Zespół Szkół- Pozytywna Strefa'' - nowy projekt Powiatu Olsztyńskiego

08.07.2015
Powiat Olsztyński otrzymał dofinansowanie od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania publicznego,,Zespół Szkół- Pozytywna Strefa'', w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016,,Bezpieczna i przyjazna szkoła''. Wartość projektu to 17 480 zł.
Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół w Biskupcu. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2015 r. – 31.12.2015 r. Jego celem jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów. Głównym efektem projektu będzie wzmocnienie pozytywnych postaw wśród młodzieży, jak również podniesienie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie interwencji profilaktycznych, reagowanie w sytuacjach kryzysowych.