Zbliża się Kiermas w Bałdach

4 lipca br. już po raz ósmy odbędzie się jedno z największych i najciekawszych wydarzeń na terenie gminy Purda i powiatu olsztyńskiego - Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. W miejscu wydarzenia, obok symbolicznych Wrót Warmii został zrekonstruowany dawny Trakt Biskupi.

Głównym organizatorem jest gmina Purda, imprezę wspiera finansowo Powiat Olsztyński. Honorowy patronat nad imprezą objął, podobnie jak w roku ubiegłym, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem imprezy jest budowanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców, promowanie tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych Warmii. Regionalny charakter Kiermasu i jego znaczenie dla promocji województwa zostały docenione i nagrodzone certyfikatem „Produkt Warmia Mazury” w kategorii wydarzenie.

Podczas tegorocznej edycji Kiermasu nie zabraknie najbardziej znanych z poprzednich lat i lubianych atrakcji, m.in. stoisk z regionalnymi wyrobami i rękodziełem, stoisk promocyjno-reklamowych i edukacyjnych oraz pokazów rzemiosła. Organizatorzy przewidują również liczne konkursy z nagrodami i zabawy dla całych rodzin. Uczestnikom wydarzenia czas będą umilały występy muzyczne. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej kiermas.pl.

Urząd Gminy Purda zaprasza do kontaktu lokalnych artystów, twórców, rękodzielników i rzemieślników, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby i wszystkich chętnych do zorganizowania stoiska wystawowego oraz prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów.