Zatwierdzone sprawozdania z zadań NGO

Zarząd Powiatu w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2015 r. zatwierdził sprawozdania końcowe (merytoryczno – finansowe) z wykonania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe:

„Łęgajskie klimaty” - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach (gmina Barczewo). Kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego – 2 000,00 zł

„Organizacja Cyklu Letnich Koncertów Muzyki Kameralnej Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe „TELEINFO” w Niedźwiedziu (gmina Barczewo). Kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego – 3 000,00 zł

Wsparcia finansowego udzielono na podstawie uchwały Nr 21/1/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2015 oraz stosownych umów zawartych ze Stowarzyszeniami.

Opis zrealizowanych zadań:

  • W ramach zadania pn. „Łęgajskie klimaty” Stowarzyszanie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach zorganizowało imprezę plenerową na terenie Centrum Rekreacji Wypoczynku nad jez. Linowskim w Łęgajnach. W trakcie imprezy przeprowadzono konkurs kulinarny „Łęgajskie kulinaria”, w ramach którego drużyny zgłaszały swój kunszt w 4 kategoriach: pierogi na 1000 sposobów, ziemniaczane pyszności, swojska piekarnia, pomidorowe wariacje. Do konkursu przystąpiło 18 drużyn, które przygotowały 31 potraw. W trakcie konkursu odbywały się również imprezy towarzyszące: otwarte przedszkole dla dzieci, warsztaty gotowania, w których udział wzięło biernie ok. 150 osób, pokaz gotowania potraw z pomidorów. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.
    Przygotowano 42 szt. plakatów, 40 szt. dyplomów i 1 baner.


 

  • W ramach zadania pn. „Organizacja Cyklu Letnich Koncertów Muzyki Kameralnej Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie” Stowarzyszanie Rolniczo – Kulturalno – Oświatowe „TELEINFO” w Niedźwiedziu w miesiącach lipiec – sierpień 2015 r. zorganizowało cykl koncertów w Ramsowie. Promowano muzykę wokalną, kameralną, kantatowo – oratoryjną, operową, operetkową i musicalową. W koncertach wystąpili: Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliningradzkiej - „Muzyka łączy narody”, Big-band Instytutu Muzyki Uniwersytety Zielonogórskiego – „Jazzowe klimaty”, Zespół wokalny „Minimus” z Poznania –  „U źródeł europejskiej muzyki”, Zespół „STOUT” z Warszawy – „Śladami muzyki celtyckiej”, Kwartet Smyczkowy „A Vista” z Olsztyna – „Smyczkowe impresje”. Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny.