Zasady obsługi interesantów w starostwie

04.09.2020
Starostwo Powiatowe w Olsztynie powróciło do bezpośredniej obsługi klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dalszym ciągu można też elektronicznie rezerwować konkretny termin wizyty w urzędzie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników urzędu prosimy o zastosowanie się do zasad załatwiania spraw:

  • obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką; informujemy, że od 1 września 2020 r. osoba, która jest zwolniona z obowiązku zasłaniania ust i nosa, musi mieć przy sobie stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia

  • obsługiwane są wyłącznie pojedyncze osoby (bez osób towarzyszących)

  • prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk (przy wejściu i na stolikach na piętrach)

  • korespondencję do urzędu można składać do skrzynki podawczej przed wejściem do budynku starostwa od parkingu wewnętrznego przy ul. Kopernika.


ZAPISY I INFORMACJE


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Informacje:
rejestracja pojazdów tel. 89 523 28 81
prawo jazdy tel. 89 521 05 22, 89 521 05 24
Zapisy w sprawach transportu oraz zarządzania ruchem na drogach tel. 89 521 05 16

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM
karty wędkarskie tel. 523 28 88
zaświadczenia o lasach tel. 523 28 38

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY
Obsługa interesanta w poniedziałki, wtorki, czwartki
w godz. 9:00-13:00
Zapisy: tel. 89 521 05 66, 89 521 05 13 lub u osoby
prowadzącej sprawę

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Obsługa interesanta we wtorki i piątki w godz. 9:00-13:00
Zapisy w sprawach wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej tel. 89 523 28 87
pozostałe sprawy tel. 89 523 28 78

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
kontakt tel. 89 523 05 38, 89 523 28 80

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zapisy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 89 523 28 04, 89 523 28 05, 89 523 28 11
Rehabilitacja Społeczna tel. 89 523 28 00, 89 523 28 12

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
kontakt tel. 89 527 03 46

BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
kontakt tel. 89 523 28 90

 

geodezja_rezerwacja

geoportal