Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych do Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej.doc

Formularz ofertowy.doc

Formularz cenowy.doc