Zaproszenie na spotkanie informacyjne

28.02.2018
Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak zaprasza  na spotkanie informacyjne na temat naborów i warunków wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Program spotkania:
13.00 Otwarcie spotkania –Małgorzata Chyziak Starosta Olsztyński, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.

13.20 Fundusze wspierające powrót, lub wejście na rynek pracy, osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Część skierowana do: wszystkich podmiotów, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawcą może być podmiot, który utworzy lub poprowadzi żłobek lub klub dziecięcy.

13.40 Środki na aktywne i zdrowe starzenie się
Część skierowana do: podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, pracodawców.

14.00 Fundusze na profilaktykę raka szyjki macicy
Cześć skierowana do: podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległym, organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

14.20 Sesja pytań i odpowiedzi

Podczas spotkania można będzie skorzystać z konsultacji z przedstawicielami jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału do 8 marca, tel. 89 521 -05- 41, ipr@powiat-olsztynski.pl

97_plakat konferencja wsparcie maly