Zamknięcie drogi Gady - krzyżówki barczewskie

14.06.2021
Wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16" informuje, że od 22 czerwca do 9 lipca 2021 r. planowane jest zamknięcie odcinka drogi powiatowej od m. Gady do skrzyżowania dróg powiatowych 1449N i 1430N (tzw. krzyżówki barczewskie).

 

 

 

 

 

        .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknięty odcinek:

zakmnięcie Gady

 

 

 

 

Proponowany objazd: krzyżówki barczewskie - skrzyżowanie w Barczewku - Gady.
OBJAZD GADY