Zamknięcie drogi Barczewko - zjazd do Łęgajn

31.05.2021
W związku z realizacją inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK 16” informujemy, że w dniach 1-7 czerwca na całej szerokości drogi od Barczewka do zjazdu do Łęgajn będzie układana masa bitumiczna. W tym czasie ww. odcinek drogi będzie nieprzejezdny.

Proponowany objazd:ZAMKNIECIE ODCINKA BARCZEWKO-ZJAZD DO ŁĘGAJN