Zajęcia dla dzieci

Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie zaprasza dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym na bezpłatne zajęcia plastyczno-techniczne.

Warsztaty odbywać się będą w soboty w godzinach 12:00-14:00 w GOK w Gietrzwałdzie.