ZA ŻYCIEM - program kompleksowego wsparcia dla rodzin

flaga i godło RP

Decyzją Powiatu Olsztyńskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają Andrzej Abako - Starosta Olsztyński i Joanna Michalska - Wicestarosta Olsztyński, wyznaczono Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie na pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kolejnej edycji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Obszar działań przewidzianych w ramach realizacji Programu uwzględnia w szczególności wsparcie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin, a także pomoc dla uczennic w ciąży, obejmującą umożliwienie im przez szkoły i placówki kontynuacji nauki.

 

Grupa docelowa:
Dzieci od 0 roku życia, do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10, zamieszkujące w Powiecie Olsztyńskim, oraz uczennice w ciąży z Powiatu Olsztyńskiego

Placówki realizujące Program „Za życiem”:

  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

  • Zespół Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach – Bursa Szkolna z siedzibą w Dobrym Mieście.


Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 029 170,00zł

Dotacja otrzymana z Budżetu Państwa na mocy porozumienia zawartego 21 kwietnia 2022 roku między Powiatem Olsztyńskim a Skarbem Państwa Ministrem Edukacji i Nauki.