XXXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

10.11.2022
Informujemy, że 18 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.


Przewidywany jest następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Realizacja budżetu Powiatu.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

 6. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

 7. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.

 8. Funkcjonowanie szpitali powiatowych.

 9. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.

 10. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

 11. Ustalenie wysokości opłat na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego.

 12. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, obowiązujących w roku 2023.

 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad Sesji.