XXXVII Sesja Rady Powiatu - ogłoszenie

26.10.2018
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Realizacja budżetu Powiatu
– podjęcie uchwały.

5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2045
podjęcie uchwały.

6. Ustalenie wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu Olsztyńskiego
- podjęcie uchwały.

7. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych
- podjęcie uchwał.
8. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.
podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie skargi.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie