XXXI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

18.02.2022
Informujemy, że w dniu 25 lutego 2022 roku o godz. 10 odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).


Przewidywany jest następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim • sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 rok,

 • sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie za 2021 rok,

 • sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie za  2021 rok. 1. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

 2. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do Warmińsko–Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.

 3. Zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

 4. Rozpatrzenie skarg.

 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 6. Zamknięcie obrad Sesji.