XXIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Początek o godz. 12.00 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa (Parter - Plac Bema 5).


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Zapytania radnych.
 4. Działalność Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – analiza rynku pracy.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu w roku 2013.
 6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2014.
 7. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
 8. Wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Sesji.