XXXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat

16.02.2018
Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim
  - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  - sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
  - sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 5. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2018
  - podjęcie uchwały.

 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034
  - podjęcie uchwały.

 7. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
  - podjęcie uchwał.

 8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach
  - podjęcie uchwały.

 9. Przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 – 2021
  - podjęcie uchwały.

 10. Funkcjonowanie szkół i placówek na terenie powiatu olsztyńskiego
  - podjęcie uchwały.

 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad Sesji.


Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie