XVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat

17.08.2020
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wybór członka Zarządu Powiatu w Olsztynie.

 5. Realizacja budżetu Powiatu


–   podjęcie uchwały.

 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035


-        podjęcie uchwały.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.


-        podjęcie uchwały.

 1. Podniesienie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w Powiecie Olsztyńskim


-        podjęcie uchwały.

 1. Funkcjonowanie szkół i placówek na terenie powiatu olsztyńskiego


-     podjęcie uchwały.

 1. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego


-     podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie skargi


-     podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad Sesji.