XLVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

21.09.2023

Informujemy, że w dniu 29 września 2023 roku  o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Funkcjonowanie szpitali powiatowych.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Realizacja budżetu Powiatu.
 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.
 7. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
 8. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
 9. Ustalenie wysokości opłaty za zakwaterowanie oraz wprowadzenie możliwości korzystania z odpłatnych posiłków pracowników szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
 10. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 11. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.
 12. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
 13. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, obowiązujących w 2024 roku.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.