XIX Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Biskupca

14 lutego 2016 r. odbył się XIX Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Biskupca. Turniej otworzyła Katarzyna Nowakowska - zastępca Burmistrza oraz Andrzej Olczak. W I Turnieju Par o Puchar Burmistrza GPW ECPOL brały udział 32 pary. I miejsce zdobyli: Fronczak Andrzej z Elbląga oraz Michalczyk Krzysztof z Olsztyna, II miejsce zdobyli Wrzosek Sławomir oraz Gomoliński Janusz z Olsztyna, natomiast miejsce III otrzymali Bocheński Adolf oraz Zemanowicz Zbigniew z Olsztyna. W II Turnieju Par na impy GPW ECPOL, w którym brało udział 30 par I miejsce zdobyli Krzemiński Wiesław oraz Jaskowiak Leonard z Olsztyna, II miejsce zdobyli Dytkowski Sławomir oraz Lasocki Grzegorz z Olsztyna natomiast III miejsce zdobyli Bieńkowski Filip oraz Daszczuk Andrzej z Olsztyna. W punktacji długofalowej ( z dwóch turniejów) zwyciężyli Gomoliński Janusz oraz Wrzosek Sławomir z Olsztyna, II miejsce zdobyli Daszczuk Andrzej oraz Bieńkowski Filip z Olsztyna natomiast miejsce III zdobyli Kierznowski Roman oraz Sulima Andrzej również z Olsztyna. Organizatorami Turnieju byli Państwo Ewa i Andrzej Olczak oraz Państwo Barbara i Jan Dowejno. Głównym sędzią był Pan Janusz Rogowski.