XI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

20.02.2020
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wyrażenie zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
5. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim
– sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji.