Wystawa Amatorskiej Twórczości Artystycznej

10.02.2015
Malujesz, rzeźbisz, a może robisz piękną biżuterię? Pokaż innym swoje prace. Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zachęca mieszkańców swojej gminy i okolic do wzięcia udziału w Wystawie Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Termin zgłoszeń upływa 6 marca 2015. Wernisaż zaplanowano na 25 marca br. o godz. 17:00.

Jeden autor może zgłosić dowolną ilość prac, muszą być one opatrzone informacjami: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, tytuł pracy oraz technika jej wykonania. Prace należy dostarczyć we własnym zakresie.

Ideą organizatorów jest zgromadzenie na wystawie wyrobów użytkowych i dekoracyjnych wykonanych różnymi technikami, jak malarstwo, rzeźba, fotografia, haft, tkactwo, garncarstwo, szydełkowanie, biżuteria, kartki, stroje, wycinanki, kowalstwo artystyczne, snycerstwo itd.

Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 512 69 22 lub e-mailem: maslowiecka.gok@stawiguda.pl, www.gok.stawiguda.pl.