PRO Warmia i Mazury 2020

Fot. Zbigniew Woźniak/Gazeta Olsztyńska

Podczas uroczystej gali Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur starosta Andrzej Abako i wicestarosta Joanna Michalska odebrali wyróżnienie w kategorii Promocja ogólna w konkursie "Pro Warmia i Mazury 2020" dla Powiat Olsztyński za projekt Na Szlaku Świętej Warmii

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa warmińsko-mazurskiego. Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i mediami.