Wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity- Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Powiat Olsztyński otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadania pn. " Wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity- Gołogóra wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość inwestycji: 2 000 000 zł

Wysokość dofinansowania: 1 960 000 zł

Wysokość wkładu własnego: 40 000 zł