Wyniki konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

03.12.2020

Rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021.

Wykaz organizacji pozarządowych realizujących zadanie publiczne w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021:

1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie.

Organizacja pozarządowa: Fundacja ”Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10 – 687 Olsztyn

Kwota dotacji: 63 360,00 zł

 

2. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.

Organizacja pozarządowa: Instytut Praw Obywatelskich, ul. Rymkiewicza 4, 10 – 089 Olsztyn, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, ul. Rymkiewicza 4, 10 – 089 Olsztyn.

Kwota dotacji: 63 360,00 zł

 

3. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10 – 523 Olsztyn.

Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 106/2/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021.