Wykonanie projektu przedszkola

W dniu 14 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie Projektu Budowlanego Przedszkola Samorządowego w Kolnie, przez wójta Gminy Kolno Piotra Szulca z wykonawcą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder na kwotę 51 660,00 zł brutto.

Termin wykonania zadania do dnia 30.11.2019 roku.